Balíček ELISA pro lidský interleukin 17

Toto sendvičové zařízení je pro správnou kvantitativní detekci lidského interleukinu 17 ( často označovaného jako IL-17) v séru, plazmě, supernatanech buněčných tradic , buněčných lyzátech, tkáňových homogenátech.

Sériové č.            E0142Hu                    Měření         96 jamek/48 jamek

Citlivost             1,06 ng/l

Normální Vary 2 ng / L – 600ng / L

Skladování: Zařízení lze velmi dobře uloženy po dobu šesti měsíců, pod teplotou 2-8 ℃ a může být velmi dobře uložit na delší dobu pod teplotu pod -20 ℃. Deska Elisa je zabalena ve vakuovém balení a proužek je demontovatelný. Pokud to není vyčerpána , jakmile je po demontáži, dát nabízených těsnění sáčku a vložte do sušicího činidla a prodejce se pod ním teplotu 2-8 ℃. Může být velmi dobře použitještě jednou do jednoho měsíce. Zabráníte opakovanému rozmrazování reagencií mrazem.

Rabbit Interleukin

Rabbit Interleukin

Obsah balení

 • Normální rozlišení
 • Předem potažená destička ELISA
 • Normální ředidlo
 • Streptavidin-HRP
 • Ukončit řešení
 • Rozlišení podkladu A
 • Rozlišení podkladu B
 • Focus Buffer Focus (25x)
 • Biotin-konjugovaná protilátka proti skotu E
 • Pokyny pro spotřebitele
 • Plate Sealer
 • Taška na zip
ELISA (enzymově vázaný imunosorbentní test) je široce používaný software pro detekci a kvantifikaci proteinů a antigenů z mnoha vzorků. Soupravy ELISA specifické pro cíl lze nalézt od široké škály výrobců a mohou pomoci zefektivnit vaše experimenty s imunodetekcí.
Existují různé ELISA soupravy tam pro měření IL-1, jeden další časové období pro lidský protein, interleukin 1 beta. Mohou zahrnovat různá synonyma : IL-1 beta, katabolin, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta, IL1-BETA a IL1F2. Je kódovaná genem IL1B a získá se protein 269 aminokyselin velikosti a 30,7 kDa v měření . Protein je zařazen do domácnosti IL-1 .
ABSTRAKT
BTLA, nedávno klonovaný koreceptor exprimovaný na lymfocytech, negativně reguluje aktivaci buněk náborem SHP-1/SHP-2. Nicméně , mechanismy, které regulují intracelulární lokalizaci BTLA a jeho obchodování na buněčnou podlaze v T buňkách, jsou však známy. Abychom zjistili mechanismy, které regulují expresi BTLA na podlaze T buněk, zkoumali jsme subcelulární lokalizaci BTLA v myších T buňkách v postupném stavu, navíc po aktivaci pomocí konfokální laserové skenovací mikroskopie. jsme zjistili,že BTLA byla lokalizována primárně v Golgiho vybavení a sekrečních lysozomech v klidovém CD4? T buňky. Jsme navíc zjištěno, že intracelulární BTLA byl translokován do buněčné podlaze a vzniklé na imunologické synapse při TCR stimulaci. Navíc jsme zjistili, že pro spojení BTLA s lipidovými rafty byla nutná souhra BTLA- HVEM. Tyto výsledky poukazují , že podlahové vyjádření BTLA a jeho hromadění na straně imunologické synapse jsou pevně regulována TCR a HVEM stimulace k lodi šetrné k životnímu prostředí inhibičních ukazatelů v regulaci aktivace CD4 T buněk.

 

Rabbit Interleukin 2 (IL2) Protein

20-abx653999
 • EUR 648.00
 • EUR 272.00
 • EUR 1957.00
 • EUR 759.00
 • EUR 467.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-15 working days.

Rabbit Interleukin 4 (IL4) Protein

abx670327-5ug 5 ug
EUR 411
 • Shipped within 1 week.

Rabbit Interleukin 8 (IL8) Protein

abx670328-5ug 5 ug
EUR 411
 • Shipped within 1 week.

Rabbit Interleukin 10 (IL10) Protein

20-abx651521
 • EUR 982.00
 • EUR 342.00
 • EUR 3237.00
 • EUR 1191.00
 • EUR 676.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

Rabbit Interleukin 10 ELISA kit

E04I0023-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 10 ELISA kit

E04I0023-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 10 ELISA kit

E04I0023-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 5 ELISA kit

E04I0024-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 5 ELISA kit

E04I0024-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 5 ELISA kit

E04I0024-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 27 ELISA kit

E04I0026-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 27 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 27 ELISA kit

E04I0026-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 27 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 27 ELISA kit

E04I0026-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 27 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 32 ELISA kit

E04I0027-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 32 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 32 ELISA kit

E04I0027-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 32 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 32 ELISA kit

E04I0027-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 32 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 21 ELISA kit

E04I0028-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 21 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

 

Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb
A5948-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb
A5948-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb
A5948-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
A9997-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
A9997-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
A9997-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
A9997-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR008 8 ml
EUR 80
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR015 15 ml
EUR 88
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR125 125 ml
EUR 362
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR500 500 ml
EUR 826
Rabbit IgG
E61I018 1mg
EUR 343
Rabbit HSV
ERTH0317 96Tests
EUR 521
Rabbit HSV
ERTH0318 96Tests
EUR 521