Balíček ELISA pro lidský interleukin 17

Toto sendvičové zařízení je pro správnou kvantitativní detekci lidského interleukinu 17 ( často označovaného jako IL-17) v séru, plazmě, supernatanech buněčných tradic , buněčných lyzátech, tkáňových homogenátech.

Sériové č.            E0142Hu                    Měření         96 jamek/48 jamek

Citlivost             1,06 ng/l

Normální Vary 2 ng / L – 600ng / L

Skladování: Zařízení lze velmi dobře uloženy po dobu šesti měsíců, pod teplotou 2-8 ℃ a může být velmi dobře uložit na delší dobu pod teplotu pod -20 ℃. Deska Elisa je zabalena ve vakuovém balení a proužek je demontovatelný. Pokud to není vyčerpána , jakmile je po demontáži, dát nabízených těsnění sáčku a vložte do sušicího činidla a prodejce se pod ním teplotu 2-8 ℃. Může být velmi dobře použitještě jednou do jednoho měsíce. Zabráníte opakovanému rozmrazování reagencií mrazem.

Rabbit Interleukin

Rabbit Interleukin

Obsah balení

 • Normální rozlišení
 • Předem potažená destička ELISA
 • Normální ředidlo
 • Streptavidin-HRP
 • Ukončit řešení
 • Rozlišení podkladu A
 • Rozlišení podkladu B
 • Focus Buffer Focus (25x)
 • Biotin-konjugovaná protilátka proti skotu E
 • Pokyny pro spotřebitele
 • Plate Sealer
 • Taška na zip
ELISA (enzymově vázaný imunosorbentní test) je široce používaný software pro detekci a kvantifikaci proteinů a antigenů z mnoha vzorků. Soupravy ELISA specifické pro cíl lze nalézt od široké škály výrobců a mohou pomoci zefektivnit vaše experimenty s imunodetekcí.
Existují různé ELISA soupravy tam pro měření IL-1, jeden další časové období pro lidský protein, interleukin 1 beta. Mohou zahrnovat různá synonyma : IL-1 beta, katabolin, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta, IL1-BETA a IL1F2. Je kódovaná genem IL1B a získá se protein 269 aminokyselin velikosti a 30,7 kDa v měření . Protein je zařazen do domácnosti IL-1 .
ABSTRAKT
BTLA, nedávno klonovaný koreceptor exprimovaný na lymfocytech, negativně reguluje aktivaci buněk náborem SHP-1/SHP-2. Nicméně , mechanismy, které regulují intracelulární lokalizaci BTLA a jeho obchodování na buněčnou podlaze v T buňkách, jsou však známy. Abychom zjistili mechanismy, které regulují expresi BTLA na podlaze T buněk, zkoumali jsme subcelulární lokalizaci BTLA v myších T buňkách v postupném stavu, navíc po aktivaci pomocí konfokální laserové skenovací mikroskopie. jsme zjistili,že BTLA byla lokalizována primárně v Golgiho vybavení a sekrečních lysozomech v klidovém CD4? T buňky. Jsme navíc zjištěno, že intracelulární BTLA byl translokován do buněčné podlaze a vzniklé na imunologické synapse při TCR stimulaci. Navíc jsme zjistili, že pro spojení BTLA s lipidovými rafty byla nutná souhra BTLA- HVEM. Tyto výsledky poukazují , že podlahové vyjádření BTLA a jeho hromadění na straně imunologické synapse jsou pevně regulována TCR a HVEM stimulace k lodi šetrné k životnímu prostředí inhibičních ukazatelů v regulaci aktivace CD4 T buněk.

 

Rabbit Interleukin 1β ELISA kit

DEIA5066R 96T
EUR 689
Description: This CD Interleukin 1β (IL-1β) ELISA kit is a 1.5 hour solid-phase ELISA designed for the quantitative determination of Rabbit IL-1β. This ELISA kit for research use only, not for therapeutic or diagnostic applications!

Rabbit Interleukin 6 ELISA kit

E04I0006-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 6 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 6 ELISA kit

E04I0006-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 6 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 6 ELISA kit

E04I0006-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 6 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 1β ELISA kit

E04I0010-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 1β in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 1β ELISA kit

E04I0010-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 1β in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 1β ELISA kit

E04I0010-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 1β in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 20 ELISA kit

E04I0013-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 20 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 20 ELISA kit

E04I0013-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 20 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 20 ELISA kit

E04I0013-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 20 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 26 ELISA kit

E04I0017-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 26 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 26 ELISA kit

E04I0017-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 26 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 26 ELISA kit

E04I0017-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 26 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 10 ELISA kit

E04I0023-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 10 ELISA kit

E04I0023-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 10 ELISA kit

E04I0023-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Interleukin 5 ELISA kit

E04I0024-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Interleukin 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

 

Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
A9997-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
A9997-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC5 Rabbit pAb
A9997-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb
A5948-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb
A5948-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb
A5948-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC4 Rabbit pAb
A5948-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPN1 Rabbit pAb
A6041-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC3 Rabbit pAb
A18370-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-100ul 100 ul
EUR 308
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-200ul 200 ul
EUR 459
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-20ul 20 ul
EUR 183
Rabbit pAbPC1 Rabbit pAb
A14872-50ul 50 ul
EUR 223
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR008 8 ml
EUR 80
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR015 15 ml
EUR 88
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR125 125 ml
EUR 362
Rabbit-to-Rabbit Blocking Reagent
RTR500 500 ml
EUR 826
Rabbit IgG
31-1007 1 g
EUR 350
Description: Purified IgG from rabbit serum
Rabbit IgM
31C-CH1113 1 mg
EUR 377
Description: Purified Rabbit IgM
Rabbit IgG
31R-1049 10 mg
EUR 136
Description: Purified Rabbit IgG