Synonyma Monoklonální sekundární protilátka proti lidskému IgG Fc (min. X Ms, Rt, Rb, Ch, Gt)
Popis Obecně se jako sekundární protilátka k detekci lidských primárních protilátek používají kozí protilidské nebo oslí antilidské IgG polyklonální protilátky. Protože však polyklonální protilátky dokážou rozpoznat mnoho epitopů, pozadí a zkřížená reaktivita v testech jsou obvykle vysoké, takže je obtížné interpretovat výsledky.
Aby se minimalizovala pozadí a zkřížená reaktivita a zlepšila se konzistence šarže na šarži, byla jako sekundární protilátka vyvinuta jedinečná  protilátka proti lidskému IgG Fc protilátky (50B4A9) [HRP], HRC Genkey Mouse  . Nadřazenost této protilátky spočívá v tom, že ji lze použít jako idiotypovou protilátku k detekci metabolismu léčiva in vivo.
Druh hostitele Myš
Druhy antigenu Člověk
Časování Peroxidáza (křen)
Imunogen Lidský IgG (H&L)
Čištění Protein A afinitní sloupec

 

 

Pracovní koncentrace pro konkrétní aplikace by měl stanovit vyšetřovatel. Příslušné koncentrace mohou být ovlivněny afinitou primární protilátky, koncentrací antigenu, citlivostí způsobu detekce, teplotou, délkou inkubace a dalšími faktory. Vhodnost této protilátky pro jiné než níže uvedené aplikace nebyla stanovena. Následující rozmezí koncentrací jsou doporučenými výchozími body pro tento produkt.

hns, Polyclonal Antibody

hns, Polyclonal Antibody

Protilátky anti-NHS nabízí řada dodavatelů. Tento cílový gen kóduje u lidí protein „regulátor remodelace aktinu NHS“ a může být také znám jako CTRCT40, CXN, SCML1, protein Nance-Horanova syndromu a Nance-Horanův syndrom (vrozená katarakta a zubní anomálie). Strukturálně má protein hmotnost 179,1 kilodaltonů. Na základě názvu genu lze také nalézt ortology psů, prasat, opic, myší a krys. Podrobnější informace o produktech protilátek (jako je imunogen, specificita, aplikace a další) najdete na stránce dodavatele.

Abstraktní

Histonový protein strukturující nukleoid (H-NS) je modulární protein, který je spojen s bakteriálním nukleoidem. Pomocí imunoprecipitace chromatinu jsme stanovili vazebná místa H-NS a RNA polymerázy na   chromosomu Salovarella enterica sérovar Typhimurium. Zjistili jsme, že H-NS se neváže na aktivně transkribované geny a nekolokalizuje se s RNA polymerázou. To ukazuje, že H-NS v zásadě umlčuje genovou expresi omezením přístupu RNA polymerázy k DNA. Dříve se ukázalo, že H-NS se přednostně váže na zakřivenou DNA in vitro. Ve skutečnosti jsme na genomické úrovni zjistili, že úroveň vazby H-NS lépe koreluje s obsahem AT v DNA. To bude mít pravděpodobně evoluční důsledky, protože ukazujeme, že H-NS se váže na mnoho  salmonel geny získané laterálním přenosem genů a fungují jako tlumič genů. Odstranění H-NS z buňky způsobuje nekontrolovanou expresi několika   ostrovů patogenity Salmonella a prokazujeme, že to má škodlivé důsledky pro bakteriální zdatnost. Náš objev této nové role pro H-NS může mít důsledky pro získávání cizích genů enterickými bakteriemi .

Synopse

V posledních desetiletích je umlčování genů dobře charakterizováno u rostlin a zvířat a zahrnuje prevenci transkripce methylací DNA a modifikací histonu nebo interferenci s translací malými molekulami RNA. Tento problém PLoS Pathogens uvádí objev, že ke globálnímu umlčování genů dochází také u bakterií. Nový mechanismus je zprostředkován vysoce hojným histonům podobným nukleoidním strukturujícím proteinem (H-NS), který blokuje expresi 254 genů v divokém typu  Salmonella. Mnoho z těchto genů bylo získáno horizontálním přenosem genů, včetně ostrovů patogenity, a tyto jsou umlčeny vazbou H-NS na chromozomální oblasti bohaté na AT. Studie odhaluje, že H-NS brání nekontrolované transkripci genů na ostrovech patogenity, aby zajistila zachování bakteriální zdatnosti. Předpokládá se, že H-NS hraje roli v evoluci bakterií tím, že ovlivňuje jak získávání, tak udržování cizí DNA.

 

 

Anti-Anti-SEPT2 Antibody antibody

STJ25475 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT5 Antibody antibody

STJ25477 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin gene family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. This gene is mapped to 22q11, the region frequently deleted in DiGeorge and velocardiofacial syndromes. A translocation involving the MLL gene and this gene has also been reported in patients with acute myeloid leukemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants. The presence of a non-consensus polyA signal (AACAAT) in this gene also results in read-through transcription into the downstream neighboring gene (GP1BB; platelet glycoprotein Ib), whereby larger, non-coding transcripts are produced.

Anti-Anti-SEPT8 Antibody antibody

STJ25479 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse, and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Anti-Anti-SEPT2 Antibody antibody

STJ28365 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT7 Antibody antibody

STJ28963 100 µl
EUR 277
Description: This gene encodes a protein that is highly similar to the CDC10 protein of Saccharomyces cerevisiae. The protein also shares similarity with Diff 6 of Drosophila and with H5 of mouse. Each of these similar proteins, including the yeast CDC10, contains a GTP-binding motif. The yeast CDC10 protein is a structural component of the 10 nm filament which lies inside the cytoplasmic membrane and is essential for cytokinesis. This human protein functions in gliomagenesis and in the suppression of glioma cell growth, and it is required for the association of centromere-associated protein E with the kinetochore. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Several related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17 and 19.

Anti-Anti-SEPT8 Antibody antibody

STJ117206 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse, and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Anti-Anti-SEPT12 Antibody antibody

STJ117759 100 µl
EUR 277
Description: This gene encodes a guanine-nucleotide binding protein and member of the septin family of cytoskeletal GTPases. Septins play important roles in cytokinesis, exocytosis, embryonic development, and membrane dynamics. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Anti-Anti-MARCH6 Antibody antibody

STJ118549 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-MARCH6 Antibody antibody

STJ118550 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-MARCH7 Antibody antibody

STJ118752 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT3 Antibody antibody

STJ118990 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT1 antibody antibody

STJ119580 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis and the maintenance of cellular morphology. This gene encodes a protein that can form homo- and heterooligomeric filaments, and may contribute to the formation of neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease. Alternatively spliced transcript variants have been found but the full-length nature of these variants has not been determined. [provided by RefSeq, Dec 2012]

Anti-Anti-SEPT7 Antibody antibody

STJ116214 100 µl
EUR 277
Description: This gene encodes a protein that is highly similar to the CDC10 protein of Saccharomyces cerevisiae. The protein also shares similarity with Diff 6 of Drosophila and with H5 of mouse. Each of these similar proteins, including the yeast CDC10, contains a GTP-binding motif. The yeast CDC10 protein is a structural component of the 10 nm filament which lies inside the cytoplasmic membrane and is essential for cytokinesis. This human protein functions in gliomagenesis and in the suppression of glioma cell growth, and it is required for the association of centromere-associated protein E with the kinetochore. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Several related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17 and 19.

Anti-Anti-SEPT6 antibody antibody

STJ11100949 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis. One version of pediatric acute myeloid leukemia is the result of a reciprocal translocation between chromosomes 11 and X, with the breakpoint associated with the genes encoding the mixed-lineage leukemia and septin 2 proteins. This gene encodes four transcript variants encoding three distinct isoforms. An additional transcript variant has been identified, but its biological validity has not been determined.

Anti-Anti-SEPT9 Antibody antibody

STJ111369 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin family involved in cytokinesis and cell cycle control. This gene is a candidate for the ovarian tumor suppressor gene. Mutations in this gene cause hereditary neuralgic amyotrophy, also known as neuritis with brachial predilection. A chromosomal translocation involving this gene on chromosome 17 and the MLL gene on chromosome 11 results in acute myelomonocytic leukemia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.

Anti-Anti-SEPT11 Antibody antibody

STJ111530 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT4 Antibody antibody

STJ112276 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse, and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. This gene is highly expressed in brain and heart. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. One of the isoforms (known as ARTS) is distinct; it is localized to the mitochondria, and has a role in apoptosis and cancer.

Anti-Anti-MARCH9 Antibody antibody

STJ112609 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT11 Antibody antibody

STJ113941 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT11 Antibody antibody

STJ114081 100 µl
EUR 277

Anti-Anti-SEPT5 Antibody antibody

STJ114819 100 µl
EUR 277
Description: This gene is a member of the septin gene family of nucleotide binding proteins, originally described in yeast as cell division cycle regulatory proteins. Septins are highly conserved in yeast, Drosophila, and mouse and appear to regulate cytoskeletal organization. Disruption of septin function disturbs cytokinesis and results in large multinucleate or polyploid cells. This gene is mapped to 22q11, the region frequently deleted in DiGeorge and velocardiofacial syndromes. A translocation involving the MLL gene and this gene has also been reported in patients with acute myeloid leukemia. Alternative splicing results in multiple transcript variants. The presence of a non-consensus polyA signal (AACAAT) in this gene also results in read-through transcription into the downstream neighboring gene (GP1BB; platelet glycoprotein Ib), whereby larger, non-coding transcripts are produced.

Anti-Anti-MARCH8 Antibody antibody

STJ114828 100 µl
EUR 277

Ly1 Antibody Reactive (LYAR) Antibody

20-abx123734
  • EUR 411.00
  • EUR 592.00
  • 100 ul
  • 200 ul