Spolehlivý

AccuGel 29: 1 je stabilizovaný roztok připravený k použití 40% (w/v) akrylamid: bisacrylamide (29: 1). AccuGel 29: 1 má nulový obsah kyseliny akrylové, což eliminuje fixní náboje, které způsobují pruhování. Kromě toho byly oxidační produkty, jako jsou aldehydy, odstraněny procesem selektivní adsorpce. S AccuGel 29: 1 můžete věřit, že vaše výsledky budou konzistentní od jednoho elektroforetického běhu k druhému.

Vylepšená bezpečnost

AccuGel 29: 1 snižuje expozici neurotoxickému akrylamidovému prachu tím, že eliminuje potřebu manipulace a vážení pevného akrylamidu a methylenbisakrylamidu, což často vede k částicím ve vzduchu, které lze snadno vdechnout. Pro vaši ochranu je AccuGel 29: 1 dodáván v lahvích odolných proti rozbití potažených PVC.

 

Accu Gels

Accu Gels

Stabilní a čistý

AccuGel 29: 1 je stabilní 24 měsíců, pokud je skladován těsně uzavřený v temné oblasti při pokojové teplotě. Potenciální účinky na zdraví Vdechnutí
Vdechnutí mlhy způsobuje podráždění dýchacích cest. Příznaky mohou probíhat souběžně.
Požití
toxické! Může způsobit systémovou otravu. Může způsobit ospalost, pocity brnění, únavu, slabost, klopýtání, nezřetelnou řeč a třes.
Může způsobit poškození centrálního a periferního nervového systému. Silná intoxikace může způsobit trvalé poškození nervů. Může ovlivnit reprodukční
systém a působit jako teratogen.
Kůže
Může způsobit podráždění a zarudnutí. Může být absorbován kůží a způsobit systémovou otravu; příznaky mohou probíhat souběžně.
Oči
Roztoky akrylamidu mohou způsobit podráždění očí.
Karcinogenita
Akrylamid je podezřelý z rizika rakoviny. Může způsobit rakovinu. Uvedeno NTP jako podezřelý karcinogen. Stát Kalifornie ví, že akrylamid způsobuje rakovinu.
Mutagenita
Akrylamid byl v Amesově testu negativní jak s metabolickou aktivací, tak bez ní.
Reprodukční toxicita 
Akrylamidem indukovaná reprodukční toxicita pro samce byla prokázána u potkanů ​​Long-Evans, kterým byl podáván akrylamid orálně sondou 15 mg/kg/den denně po dobu pěti po sobě jdoucích dnů. V této studii měli muži, kteří dostávali akrylamid 15 mg/kg/den vyšší nebo rovný, snížený index plodnosti.

 

 

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests 40 tests
EUR 321
Description: A rapid test for detection of antibodies (IgG and IgM) for 2019-nCoV, the novel Coronavirus from the Wuhan strain. The test is easy to perform, takes 10 minutes to provide reliable results and is higly specific to the 2019-nCoV Coronavirus.

CHAPS, Ultra Pure

22024-100G 100G
EUR 584
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 100G

CHAPS, Ultra Pure

22024-10G 10G
EUR 136
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 10G

CHAPS, Ultra Pure

C0660-005 5g
EUR 165

CHAPS, Ultra Pure

C0660-010 10g
EUR 253

CHAPSO, ultra Pure

C0661-001 1g
EUR 165

Agarose Ultra Pure

BA01101 100g
EUR 123
Description: Ultrapure agarose for separation and further analysis of PCR products.

Agarose Ultra Pure

BA01102 500g
EUR 333
Description: Ultrapure agarose for separation and further analysis of PCR products.

Fluoroorotic Acid, Ultra Pure

A2531-10000 10 g
EUR 425
Description: useful in the selection of orotodine-5'-phosphate decarboxylase mutants of S. cerevisiaestore at -20oC

Fluoroorotic Acid, Ultra Pure

A2531-5000 5 g
EUR 258
Description: useful in the selection of orotodine-5'-phosphate decarboxylase mutants of S. cerevisiaestore at -20oC

DTT, Ultra Pure, 15g

R7634-15g
EUR 190

DTT, Ultra Pure, 50g

R7634-50g
EUR 443

EDTA, Ultra Pure, 1kg

R9410-1kg
EUR 190

SDS, 99% Ultra Pure

S0800-100 1Kg
EUR 313

SDS, 99% Ultra Pure

S0800-250 2.5 Kg
EUR 536

SDS, 99% Ultra Pure

S0800-500 5 Kg
EUR 955

Thioflavin T, Ultra Pure

T1002-001 1g
EUR 286

Tris Base, Ultra Pure

T9200-100 1kg
EUR 167

Tris Base , Ultra Pure

T9200-500 5kg
EUR 516

Tris - Ultra Pure Grade

TB0194 500g
EUR 74.36
  • Product category: Biochemicals/Biological Buffers/Common Buffers

Feline Cat IgG-Ultra Pure

31-1006 100 ug
EUR 84

Urea, Ultra Pure Grade, 99.5%

U0568-100 1kg
EUR 161

ExoELISA-ULTRA Complete Kit (CD63 detection)

EXEL-ULTRA-CD63-1 96 reactions
EUR 713
  • Category: Exosomes

ExoELISA-ULTRA Complete Kit (CD81 detection)

EXEL-ULTRA-CD81-1 96 reactions
EUR 713
  • Category: Exosomes

Mouse IgG (H + L) Ultra Pure

31R-1041 1 mg
EUR 138
Description: Highly purified Mouse IgG (H + L) for use as a control or blocking reagent

Decyl-beta-D-glucopyranoside Ultra Pure

DJ574 1g
EUR 110.9
  • Product category: Biochemicals/Detergents/Surfactants

beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA

5-00428 4 x 1mg Ask for price

Accu DNA Polymerase wiodNTPs

FYT044-500U 500U Ask for price