Kallikrein 11 (Kallikrein 11) Antibody

20-abx007794
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Kallikrein 11 (Kallikrein 11) Antibody

20-abx008292
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Kallikrein protein

30R-2456 50 ug
EUR 312
Description: Purified native Human Kallikrein protein

Kallikrein antibody

70R-14246 100 ug
EUR 322
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Kallikrein antibody

Kallikrein Inhibitor

5-01416 4 x 5mg Ask for price

Kallikrein-1

20-abx073980
 • EUR 1609.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Kallikrein 11

MO15030 100 ug
EUR 318

Kallikrein 11

GT15082 100 ug
EUR 500

Kallikrein 10

GT15096 100 ug
EUR 526

Kallikrein 3 antibody

70R-49385 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Kallikrein 3 antibody

Kallikrein 11 antibody

70R-50844 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Kallikrein 11 antibody

Kallikrein 8 antibody

70R-50856 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Kallikrein 8 antibody

anti-kallikrein 1

YF-PA12846 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to kallikrein 1

anti-kallikrein 1

YF-PA12847 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to kallikrein 1

anti-Kallikrein 2

YF-PA12848 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 2

anti-Kallikrein 2

YF-PA12849 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 2

anti-Kallikrein 2

YF-PA12850 100 ul
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Kallikrein 2

anti-Kallikrein 2

YF-PA12851 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Kallikrein 2

anti-Kallikrein 11

YF-PA17361 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 11

anti-Kallikrein 8

YF-PA17510 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 8

anti-Kallikrein 8

YF-PA17511 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 8

anti-Kallikrein 8

YF-PA17512 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Kallikrein 8

anti-Kallikrein 5

YF-PA18096 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 5

anti-Kallikrein 13

YF-PA18203 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 13

anti-Kallikrein 14

YF-PA18716 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 14

anti-Kallikrein 14

YF-PA18717 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 14

anti-Kallikrein 15

YF-PA19752 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 15

anti-Kallikrein 7

YF-PA14076 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 7

anti-Kallikrein 7

YF-PA14077 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 7

anti-Kallikrein 7

YF-PA14078 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 7

anti-Kallikrein 7

YF-PA14079 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 7

anti-Kallikrein 7

YF-PA14080 100 ul
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Kallikrein 7

anti-Kallikrein 7

YF-PA14081 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Kallikrein 7

anti-Kallikrein 10

YF-PA14084 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 10

anti-Kallikrein 10

YF-PA14085 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 10

anti-Kallikrein 10

YF-PA14086 100 ul
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Kallikrein 10

anti-Kallikrein 9

YF-PA22915 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 9

anti-Kallikrein 9

YF-PA22916 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 9

anti-kallikrein 1

YF-PA24050 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to kallikrein 1

anti-Kallikrein 10

YF-PA24489 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 10

anti-Kallikrein 5

YF-PA25938 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 5

anti-Kallikrein 8

YF-PA25766 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to Kallikrein 8

Kallikrein protein (Porcine)

30-1143 1000 units
EUR 638
Description: Purified native Porcine Kallikrein protein

Kallikrein, Human Plasma

4093-50
EUR 272

Kallikrein Inhibitor Peptide

20-abx265915
 • EUR 370.00
 • EUR 565.00
 • EUR 286.00
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Kallikrein 9 Antibody

20-abx100986
 • EUR 425.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1177.00
 • EUR 578.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Kallikrein-7 (Recombinant)

20-abx073307
 • EUR 3418.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Kallikrein-3 (Recombinant)

20-abx073348
 • EUR 3418.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Kallikrein-2 (Recombinant)

20-abx073401
 • EUR 3418.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Kallikrein-15 (Recombinant)

20-abx073427
 • EUR 3418.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Kallikrein-10 (Recombinant)

20-abx073439
 • EUR 3418.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Kallikrein-11 (Recombinant)

20-abx073448
 • EUR 3418.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Kallikrein-3 Enzyme

20-abx073939
 • EUR 1483.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Kallikrein-5 (Recombinant)

20-abx073972
 • EUR 1609.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Kallikrein 15 Antibody

abx037703-100ug 100 ug
EUR 391

Kallikrein-3 Antibody

20-abx137265
 • EUR 704.00
 • EUR 328.00
 • EUR 230.00
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Human Kallikrein Antibody

20353-05011 150 ug
EUR 217

Kallikrein 14 Antibody

39246-100ul 100ul
EUR 390

Kallikrein 15 Antibody

39370-100ul 100ul
EUR 390

Kallikrein, Human Plasma

KAL15-N-50 50 ug
EUR 286

Human Kallikrein 2 Protein

80-1598 10 ug
EUR 354
Description: Recombinant Human Kallikrein 2 Protein

Kallikrein-2, Human Recombinant

P1579-100 100 µg
EUR 510

Kallikrein-2, Human Recombinant

P1579-20 20 µg
EUR 156

Anti-kallikrein 1 (3G2)

YF-MA13924 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to kallikrein 1

Anti-kallikrein 1 (3D1)

YF-MA13925 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to kallikrein 1

Anti-Kallikrein 2 (3C5)

YF-MA13926 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 2

Anti-Kallikrein 6 (4A10)

YF-MA14972 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 6

Anti-Kallikrein 10 (1G8)

YF-MA14973 200 ul
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 10

Anti-Kallikrein 10 (1B9)

YF-MA14974 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 10

Anti-Kallikrein 4 (2A4)

YF-MA16952 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 4

Anti-Kallikrein 5 (3H3)

YF-MA18005 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 5

Anti-Kallikrein 13 (1G9)

YF-MA18049 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 13

Anti-Kallikrein 14 (2A7)

YF-MA18339 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to Kallikrein 14

Kallikrein 12 (KLK12) Antibody

3720-100
EUR 316

Kallikrein 12 (KLK12) Antibody

3720-30T
EUR 146

Human Kallikrein-10 (KLK10)

1-CSB-RP140394h
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Kallikrein-10(KLK10),partial expressed in E.coli

Human Kallikrein-7 (KLK7)

1-CSB-YP012458HU
 • EUR 430.00
 • EUR 234.00
 • EUR 1508.00
 • EUR 642.00
 • EUR 1009.00
 • EUR 291.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Kallikrein-7(KLK7) expressed in Yeast

Human Plasma kallikrein (KLKB1)

1-CSB-YP012461HU
 • EUR 430.00
 • EUR 234.00
 • EUR 1508.00
 • EUR 642.00
 • EUR 1009.00
 • EUR 291.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Plasma kallikrein(KLKB1),partial expressed in Yeast

Rat Plasma kallikrein (Klkb1)

1-CSB-YP012461RA
 • EUR 504.00
 • EUR 265.00
 • EUR 1832.00
 • EUR 763.00
 • EUR 1216.00
 • EUR 334.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Rat Plasma kallikrein(Klkb1),partial expressed in Yeast

Recombinant Kallikrein 1 (KLK1)

4-RPA967Hu01
 • EUR 492.45
 • EUR 235.00
 • EUR 1571.68
 • EUR 590.56
 • EUR 1081.12
 • EUR 392.00
 • EUR 3779.20
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Kallikrein 1 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 1 (KLK1)

4-RPA967Mu01
 • EUR 494.24
 • EUR 235.00
 • EUR 1578.40
 • EUR 592.80
 • EUR 1085.60
 • EUR 394.00
 • EUR 3796.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Kallikrein 1 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 1 (KLK1)

4-RPA967Ra01
 • EUR 530.08
 • EUR 245.00
 • EUR 1712.80
 • EUR 637.60
 • EUR 1175.20
 • EUR 418.00
 • EUR 4132.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Kallikrein 1 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 3 (KLK3)

4-RPA151Hu01
 • EUR 535.46
 • EUR 246.00
 • EUR 1732.96
 • EUR 644.32
 • EUR 1188.64
 • EUR 421.00
 • EUR 4182.40
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Kallikrein 3 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 3 (KLK3)

4-RPA151Mu01
 • EUR 512.16
 • EUR 240.00
 • EUR 1645.60
 • EUR 615.20
 • EUR 1130.40
 • EUR 406.00
 • EUR 3964.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Kallikrein 3 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 9 (KLK9)

4-RPA408Hu01
 • EUR 485.28
 • EUR 233.00
 • EUR 1544.80
 • EUR 581.60
 • EUR 1063.20
 • EUR 388.00
 • EUR 3712.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Kallikrein 9 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 9 (KLK9)

4-RPA408Ra01
 • EUR 508.58
 • EUR 239.00
 • EUR 1632.16
 • EUR 610.72
 • EUR 1121.44
 • EUR 403.00
 • EUR 3930.40
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Kallikrein 9 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 4 (KLK4)

4-RPA450Hu01
 • EUR 458.40
 • EUR 226.00
 • EUR 1444.00
 • EUR 548.00
 • EUR 996.00
 • EUR 370.00
 • EUR 3460.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Kallikrein 4 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 4 (KLK4)

4-RPA450Mu01
 • EUR 508.58
 • EUR 239.00
 • EUR 1632.16
 • EUR 610.72
 • EUR 1121.44
 • EUR 403.00
 • EUR 3930.40
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Kallikrein 4 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 4 (KLK4)

4-RPA450Ra01
 • EUR 519.33
 • EUR 242.00
 • EUR 1672.48
 • EUR 624.16
 • EUR 1148.32
 • EUR 410.00
 • EUR 4031.20
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Kallikrein 4 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 5 (KLK5)

4-RPA451Mu01
 • EUR 512.16
 • EUR 240.00
 • EUR 1645.60
 • EUR 615.20
 • EUR 1130.40
 • EUR 406.00
 • EUR 3964.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Kallikrein 5 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 11 (KLK11)

4-RPA669Hu01
 • EUR 481.70
 • EUR 232.00
 • EUR 1531.36
 • EUR 577.12
 • EUR 1054.24
 • EUR 385.00
 • EUR 3678.40
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Kallikrein 11 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 8 (KLK8)

4-RPA690Hu01
 • EUR 485.28
 • EUR 233.00
 • EUR 1544.80
 • EUR 581.60
 • EUR 1063.20
 • EUR 388.00
 • EUR 3712.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Kallikrein 8 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 8 (KLK8)

4-RPA690Mu01
 • EUR 512.16
 • EUR 240.00
 • EUR 1645.60
 • EUR 615.20
 • EUR 1130.40
 • EUR 406.00
 • EUR 3964.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Kallikrein 8 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 8 (KLK8)

4-RPA690Ra01
 • EUR 531.87
 • EUR 245.00
 • EUR 1719.52
 • EUR 639.84
 • EUR 1179.68
 • EUR 419.00
 • EUR 4148.80
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Kallikrein 8 expressed in: E.coli

Recombinant Kallikrein 6 (KLK6)

4-RPA691Hu01
 • EUR 528.29
 • EUR 244.00
 • EUR 1706.08
 • EUR 635.36
 • EUR 1170.72
 • EUR 416.00
 • EUR 4115.20
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Kallikrein 6 expressed in: E.coli