rhugm csf

Použití Rhu-GM-CSF při plicní tuberkulóze

Abstraktní

Sekundární infekce související s neutropenií a funkčními defekty fagocytů jsou běžnými důsledky u pacientů léčených pro rakovinu. Faktory stimulující kolonie krvetvorby (CSF) byly zavedeny do klinické praxe jako další podpůrná opatření, která mohou snížit výskyt infekčních komplikací u pacientů

Autor: Brett Gardner, před