Direct PCR

Přímá PCR – soupravy Phire a Phusion

Co je přímá PCR?

Direct PCR (dPCR) je metoda amplifikace DNA přímo ze vzorku zvířecí nebo rostlinné tkáně bez provedení kroků izolace a purifikace DNA. Tato technika výrazně snižuje čas experimentu a náklady  na genotypizaci a velkoobjemové projekty . Poskytuje

Lipid Peroxidation

Souprava pro stanovení lipidové peroxidace (MDA)

Souprava pro stanovení lipidové peroxidace (MDA + HNE)

Peroxidace lipidů je dobře známým příkladem oxidačního poškození buněčných membrán, lipoproteinů a dalších struktur obsahujících lipidy. Peroxidační modifikace nenasycených fosfolipidů, glykolipidů a cholesterolu může nastat v různých reakcích. Mohou být vyvolány i)

Sars cov 2 antigen rapid test

souprava pro rychlý test antigenu sars cov 2

Poznámka:
 Níže uvedené soupravy jsou validovány pouze s uvedeným číslem šarže. Odpovědnost za konzistenci dávky mezi dávkami neleží na ICMR.
 Minimální akceptační kritéria citlivosti a specifičnosti testovacích souprav Rapid Ag:
 Ověřeno jako test POCT (Point of Care

Tissue Clear Containing 5L

Tkáňové čisté obsahující

Nekrystalizující fixátor formalínu

Tissue-Tek ClearFIX je vysoce kvalitní 10% neutrální pufrovaný formalínový fixátor navržený tak, aby poskytoval požadované vlastnosti pufrované fixace formaldehydu při pobytu v roztoku. Tissue-Tek ClearFIX lze použít jako jediný a primární fixační prostředek pro jakékoli rutinní, imunohistochemické

RNA Purifications kit

Soupravy pro čištění RNA celkem

Purifikační metody našich souprav na čištění celkové RNA sahají od organických extrakčních činidel až po rotační kolony a magnetické kuličky.

Počínaje vysoce kvalitní, čistou a intaktní celkovou RNA je rozhodující pro mnoho experimentů (např. RT-PCR, qRT-PCR, analýza pole, Northern bloty, …

imuno ace sars cov 2

imuno ace sars cov 2

Abstraktní

Koronavirová nemoc-19 (COVID-19) je způsobena závažným akutním respiračním syndromem coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Dlouhá inkubační doba tohoto nového viru, který je většinou asymptomatický, ale nakažlivý, je klíčovým důvodem jeho rychlého rozšíření po celém světě. V současné době neexistuje celosvětově schválená