RNA Purifications kit

Soupravy pro čištění RNA celkem

Purifikační metody našich souprav na čištění celkové RNA sahají od organických extrakčních činidel až po rotační kolony a magnetické kuličky.

Počínaje vysoce kvalitní, čistou a intaktní celkovou RNA je rozhodující pro mnoho experimentů (např. RT-PCR, qRT-PCR, analýza pole, Northern bloty, …