AccuGel

ultra čistý accu gel

Spolehlivý

AccuGel 29: 1 je stabilizovaný roztok připravený k použití 40% (w/v) akrylamid: bisacrylamide (29: 1). AccuGel 29: 1 má nulový obsah kyseliny akrylové, což eliminuje fixní náboje, které způsobují pruhování. Kromě toho byly oxidační produkty, jako jsou aldehydy, odstraněny

Autor: Brett Gardner, před
Protein Electrophoresis

Proteinová elektroforéza

Abstraktní

Polyakrylamidová gelová elektroforéza v přítomnosti dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE) je velmi běžnou technikou používanou pro analýzu komplexních směsí polypeptidů. Má velké rozlišovací schopnosti, je rychlý a je vhodný pro bílkoviny kyselého nebo zásaditého pí. Poslední je, protože protein reaguje s

Autor: Brett Gardner, před