agarose LE

cyrusbioscience agarose LE

Abstraktní

Nanokompozitní hydrogely s dvojitou sítí (hydrogely ncDN) jsou nedávno zavedeny za účelem řešení omezení tradičních hydrogelů DN, jako je nedostatek rozmanitosti ve struktuře sítě a omezené funkce. Zůstávají však dvě výzvy, včetně časově náročné přípravy a nedostatku vlastností pro