lgG Rapid Test Device

zařízení pro rychlé testování abbott covid-19 lgg/lgm

úvodu testu
Coronavirová nemoc (COVID-19) je infekční onemocnění způsobené
nově objeveným koronavirem, těžkým akutním respiračním syndromem, koronavirem 2
(SARS-CoV-2) 1. SARS-CoV-2 je β-koronavirus, který je obalený
nesegmentovaný RNA virus pozitivního smyslu2. Šíří se přenosem z člověka na člověka kapičkami

Autor: Brett Gardner, před