Rabbit Interleukin

Králík Interleukin

Balíček ELISA pro lidský interleukin 17

Toto sendvičové zařízení je pro správnou kvantitativní detekci lidského interleukinu 17 ( často označovaného jako IL-17) v séru, plazmě, supernatanech buněčných tradic , buněčných lyzátech, tkáňových homogenátech.

Sériové č.            E0142Hu                    Měření         96 jamek/48 jamek

Autor: Brett Gardner, před