BioMag

BioMag Plus Concanavalin A

POPIS
Metody separace na bázi kuliček a sloupců silně závisí na rychlosti a snadnosti afinitních vazebných systémů. Ligandy, jako je streptavidin, protilátky a
lektiny, se používají jak k zachycení specificky označených cílů, tak k izolaci buněk a biomolekul, které přirozeně

Autor: Brett Gardner, před